Milieu

Duurzaamheid : een topprioriteit voor onze industrie

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te vervullen"- Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (de commissie-Brundtland, 1987).

Wat betekent dit voor ons?

Zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten spelen een wezenlijke rol in het garanderen van reinheid en hygiëne - in de huizen van mensen en in openbare instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, hotels en restaurants. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beschermen en herstellen van onze eigendommen en geven ons een algemeen gevoel van welzijn. Ze zijn essentieel voor onze gezondheid en kwaliteit van leven, en maken daarom integraal deel uit van sociale ontwikkeling, één van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Maar deze producten hebben ook energie en water nodig, niet alleen bij de manier waarop ze worden geproduceerd, maar zelfs nog meer bij de manier waarop consumenten ze gebruiken. In feite telt hun gebruik voor het overgrote merendeel van hun ecologische 'voetafdruk' - de totale milieubelasting van een product, vanaf het ontwerp en het maakproces tot het gebruik en de afvalfase. Daarom is het zo belangrijk dat consumenten weten hoe ze producten op een verantwoorde manier gebruiken, zodat ze volledig kunnen genieten van de voordelen zonder kostbare hulpbronnen te verspillen. (*)

(*) Bron : www.cleanright.eu

Wat doet de groep RIEM ?

De groep RIEM is één van de eerste leden van de 2010 versie van A.I.S.E. « Charter for Sustainable Cleaning ». Ons bedrijf zet zich volledig in om tegemoet te komen aan het principe van duurzame ontwikkeling en werkt voortdurend aan de verbetering van de efficiëntie en duurzaamheid van onze industriële en logistieke activiteiten, en aan het gebruik van ingrediënten die milieuvriendelijker zijn. 

 

Aerosol Recycling

Aerosols = Milieuvriendelijk ? Ja !

Feit nr. 1 : Sinds 1990, zijn de drijfgassen die in aerosols gebruikt worden, niet meer beschouwd als schadelijk voor de ozonlaag.

Het protocol van Montréal werd in 1987 getekend. Dit internationaal akkoord, dat de productie en gebruik van CFK en andere voor de ozonlaag schadelijk beschouwde chemische stoffen stopzet, is op 31 december 1989 in Europa van kracht geworden.

Reeds sinds 1981 heeft GROUP RIEM er bewust voor gekozen, géén CFK’s als drijfgassen voor zijn aërosols meer te gebruiken.

Feit nr. 2 : Staal is het meest gerecycleerde verpakkingmateriaal in Europa.

Het is immers gemakkelijk te begrijpen waarom ongeveer 70% (*) van de stalen verpakkingen in Europa gerecycleerd worden, véél meer dan om het even welk ander verpakkingsmateriaal.

  • Staal is magnetisch, het is gemakkelijker en voordeliger te sorteren en terug te winnen.
  • Wanneer huisvuil gerecycleerd wordt zijn deze magnetisch eigenschappen nuttig om de stalen verpakking van karton, plastiek en andere stoffen te scheiden.
  • In tegenstelling met andere materialen, blijft de sterkte en de kwaliteit van staal bewaard, om het even hoe véél keer het gerecycleerd wordt.
  • Staal kan steeds weer gerecycleerd worden.
  • Welbepaalde procedures voor het verzamelen en terugwinnen van staal garanderen een optimaal recyclage.

De aërosolbussen die Group RIEM gebruikt bestaan uit bijna 60% gerecycleerde grondstoffen.

Staal is «bestemd om gerecycleerd te worden» (*)

Om staal te verkrijgen, dient men heel eenvoudig staal te recycleren ! De recyclage procedure is nauw met de staalproductie verbonden ttz. dat elke staalfabriek eveneens over een recyclage-eenheid beschikt om nieuw staal te produceren en zodoende kostbare grondstoffen te besparen.

Hoe meer gerecycleerd wordt, hoe minder CO2 uitgestoten wordt (*)

Wanneer men nieuw staal gebruikt dat gewonnen werd uit gerecycleerd materiaal i.p.v. nieuwe primaire grondstoffen, beperkt de staalindustrie zijn CO2 uitstoot. 
Elk voorwerp dat uit gerecycleerd stalen verpakkingsmateriaal vervaardigt wordt, laat toe twee keer zijn gewicht in CO2 te sparen. 

Kortom : hoe meer gerecycleerd wordt, hoe minder CO2 uitgestoten wordt.

 

(*) Informatiebron : Association of European Producers of Steel Packaging

 
Terug naar boven