Duurzame ontwikkeling

Hygiëne is van vitaal belang voor onze gezondheid en ons welzijn. Dat geldt ook voor duurzaam en milieuvriendelijker schoonmaken.

Charter voor duurzaam schoonmaken

Het is belangrijk om rekening te houden met de duurzaamheid van de reiniging gedurende de gehele levenscyclus van het product. Dit aspect moet dus zowel door de fabrikant als door de gebruikers in acht genomen worden. 

Riem is als fabrikant één van de eerste ondertekenaars van het Charter voor Duurzaam Schoonmaken (www.cleanright.eu). Ontdek de videopresentatie van deze charter. Wij zetten ons in om het duurzaamheidsprofiel van onze producten voortdurend te verbeteren, zowel in de productie als in de logistiek.

Focus op spuitbussen

Stopzetting van CFK-gassen

Het jaar 1981 werd gekenmerkt door het opgeven van de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) ten gunste van butaan en propaan. Bezorgd over het milieu, was Riem een voorloper op dit gebied sinds de internationale overeenkomst om de productie en het gebruik van CFK's (en andere chemische stoffen die als schadelijk voor de ozonlaag worden beschouwd) op 31 december 1989 in Europa van kracht werd, hetzij 8 jaar later.

Economisch en ecologisch

Met een spuitbus kan het product optimaal worden gebruikt, omdat het de juiste dosering mogelijk maakt. Onze nieuwe ontsmettingsmiddel Hygiene Hands is daar een goed voorbeeld van.
Bovendien wordt op het gebied van ecologie het grootste deel van de metalen verpakkingen nu gerecycleerd.

 

 

 

Terug naar boven